SecNet - Bedriftens leverandør av datasikkerhet

Vi vet at mindre bedrifter som regel ikke har tid og kompetanse til å sikre seg mot det økende antall trusler som finnes i dagens IT-verden. De store bedriftene har gjerne egne sikkerhetsfolk, eller de bruker sikkerhetskonsulenter fra de store ledende konsulentselskapene. For de mindre bedriftene er hverdagen en annen, de har gjerne en fast leverandør av PC'er og kontormaskiner som gjør en god jobb på sitt område, men de har sjelden særlig kompetanse innen sikkerhet.

SecNet kan i samarbeid med de ledende produsentene produsentene av sikkerhetsutstyr levere alt en bedrift trenger av tjenester og utstyr for å fungere i en usikker verden. En del av våre produkter er også spesielt egnet for større bedrifter.

Litt om sikkerhet, aktuelle problemstillinger og hvordan de kan løses!

Når det gjelder datasikkerhet, så tenker nok de fleste på brannmur, antivirus og hackerangrep fra utsiden.
Dette er bare noen få av mange faktorer som spiller inn i et helhetlig konsept for datasikkerhet.
Vel så viktig er fysisk sikring og overvåking av maskiner og lokaler generelt og serverrom spesielt, da angrep fra innsiden er et like stort, om ikke større problem. Man må ha rutiner for makulering av dokumenter og oppbevaring av sensitiv informasjon. Det må innføres tiltak mot uforutsette hendelser som brann, flom, lynnedslag, overspenning i strømnettet, osv. osv.

Det viktigste av alt...

Det hjelper lite med all verdens tiltak, planer og regelverk om ikke alle brukerne av IT-systemene er sikkerhets-bevisste. De fleste hacker-angrep baseres på feil gjort av naive brukere.
Opplæring og bevisstgjøring av personell er derfor noe av det viktigste en bedrift kan gjøre i denne sammenheng, spesielt nå som det blir mer og mer vanlig å bruke private enheter til arbeidsoppgaver.